E-ticaret platformları her yıl lisans ücreti ödeyecek

Nagihan KALSIN

E-Ticaret Kanunu “engel” tanımıyor. E-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için 2022 yılında çıkarılan E-Ticaret Kanunu’nda yer alan bazı maddelerin iptal istemi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi. Danıştay 10. Dairesi, AYM’ye yaptığı başvuruda e-ticaret platformlarının faaliyet gösterebilmek için yıllık lisans bedeli uygulaması da dahil 4 maddesinin iptalini istemişti.

Talebi reddeden AYM kararında, Kanun’un elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine uygun olarak faaliyet göstermesine yaradığını belirtti. Daha önce CHP’nin E-ticaret Kanunu’nun iptali istemiyle açtığı davayı reddeden AYM, bu kez de Danıştay’ın 4 maddenin iptal istemi amacıyla yaptığı başvuruyu oyçokluğuyla reddetti.

Kapsam net işlem hacmi

Danıştay, 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda ekonomik bütünlük tanımı başlığı altında yer alan “paylarının en az yüzde 25’ine” ifadesi ile yapılacak denetimleri ilgilendiren maddede yer alan ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkilerini içeren, “bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkilidir” ifadesinin iptalini istemişti.

Ayrıca, “Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir” maddesinin de iptali istendi. Danıştay ayrıca elektronik ticaret platformlarının bir takvim yılında gerçekleşen net işlem hacmi kapsamında her yıl faaliyet gösterebilmek için lisans ücreti ödemelerini içeren maddenin de iptalini istedi. Talep AYM tarafından reddedilirken, e-ticaret platformları lisans ücreti ödemekle yükümlü olacak.

AYM’den milli ekonomi vurgusu

AYM kararında Kanun’un elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi ile sağlıklı ve düzenli işlemesini amaçladığını belirtti. AYM, lisans ücretlerinin ödenmesinin önemini ise “Lisans ücreti elektronik ticaretin dengeli ve sağlıklı şekilde büyüme ve gelişmesine katkıda bulunulması bağlamında kamu yararına yönelik olarak kamu gücü kullanılmak suretiyle yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür.

Elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren işletmelerden bir kısmının piyasaya hakim olması durumunda hakim konuma erişen işletmenin rekabet ortamını bozucu etki yaratacağı açıktır. Eşit rekabet için getirilen lisans ücreti kamu yararı dışında başka bir amaca yönelik değildir” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir